Hoe een taal leren met je eigen immersiemethode?

Er zijn verschillende methodes om een taal te leren. Meestal wordt er op scholen gebruikt gemaakt van de “consumptiemethode”. Daarmee wordt dan bedoeld dat een docent de taal analytisch uitlegt met veel aandacht voor grammatica en grote lijsten met woordenschat. De studenten laten die dan “over zich komen” en “consumeren” dan als het ware wat de leraar hun voorschotelt.
Klassieke scholen werken met relatief grote groepen met studenten. Zij zijn dikwijls met zo’n 20 of 25 per groep en dan is zo’n “klassieke” manier van les geven praktisch. Conversatieoefeningen of groepsdiscussies worden dan immers snel chaotisch. Weinig studenten gaan de taal er echter actief door gebruiken.

Om een taal echt snel, efficiënt en met plezier te leren is de “immersiemethode” veel meer geschikt. Immersie betekent dan dat de student zich volledig onderdompelt in de doeltaal. Dutch Language Classes werkt daarom met kleine groepjes studenten waarbij conversaties en discussie-oefeningen centraal staan. Regelmatig worden er daarom ook uitstapjes naar Vlaamse steden gepland om de taal in al haar aspecten van het dagelijks leven actief te beleven en te gebruiken. Leren wordt zo veel meer meemaken en ervaringen opdoen en de lessen trainings.
Zo brengt Dutch Language Classes het spreekwoord “Tell me and I forget, show me and I will remember, involve me and I will understand, step back and I will act” in de praktijk.

Hoe kan men nu ook voor zichzelf zo’n immersie organiseren? Het antwoord daarop kan kort samengevat worden als: “draai de melkdoos om”.
In België heeft zo goed als product een verpakking waarop de productsamenstelling in meerdere talen kan worden gevonden. Dat geldt ook voor producthandleidingen, bijsluiters enz. Door telkens systematisch ook de Nederlandse versie ervan te lezen kan men zich gewoonweg met Nederlands omringen en overal nieuwe woorden oppikken.
Dat principe kan overal toegepast worden. Zo worden er overal Nederlandstalige kranten verkocht en is het nieuws via de website van Deredactie.be altijd in het Nederlands te bekijken. Ook boeken en films zijn te vinden in het Nederlands, er worden regelmatig Nederlandstalige concerten georganiseerd en op een half uur is men van waar ook in België in een Nederlandstalige stad. Het is helemaal geen probleem wanneer dat in het begin ongemakkelijk aanvoelt. Het gaat er vooral om dat men, door zich volledig “onder te dompelen” meer absorbeert, veel praktische voorbeelden meemaakt en, na verloop van tijd, vanzelf gaat meedoen.
Daarbij kan men ook taaluitwisselingspartners zoeken om samen te praten of erop uit te trekken. Met een profiel op de website Patati.be liggen ook deze voor het oprapen. Daarnaast is er de scholengroep Syntra die tal van opleidingen uitsluitend in het Nederlands aanbiedt en ook de Huizen van het Nederlands organiseren massa’s activiteiten In het Nederlands en met Nederlandstaligen. Daarvan kan de volledige lijst gevonden worden op de website Nederlandsoefenen.be.
De enige beperking om zelf een eigen immersie te organiseren te organiseren wordt dus gevormd door de eigen creativiteit. Er zijn altijd andere melkdozen om om te draaien.

Dutch Language Classes biedt daarom, naast de noodzakelijke theoretische achtergrond, begeleidingen, trainingen en coachings om het Nederlands te activeren en toe te passen. Zodat ieder zijn weg in Vlaanderen nog gemakkelijker vindt en met nog meer plezier en rendement Nederlands gaat spreken.

Contacteer ons daarom gerust voor trainingen waarbij Nederlands praten in Vlaanderen gewoon een automatisme wordt.