Hoe Nederlands leren

Om snel en efficiënt een nieuwe taal te leren moet je een goed systeem hebben. Een systeem stelt je immers in staat om, telkens wanneer je het toepast, een gegarandeerd goed resultaat te bereiken. Ook om een taal te leren bestaat er zo’n systeem. Dat bestaat uit 5 strategieën.

Er is een ideale strategie om te begrijpen, één om te onthouden, één om na te denken, één om een transfer naar het lange termijn geheugen te maken en één om de beste uitspraak aan te leren. Wanneer je die keer op keer inzet is het resultaat van je werk gegarandeerd.

Begrijpen:

“De zwarte hond loopt over de straat”. Je begrijpt deze zin waarschijnlijk direct. Wie de zin dat deeed zag heel even een zwarte hond over een straat lopen. Jij toch ook?  Als je er even over nadenkt kan je zelfs zeggen welk ras de hond heeft en over welke straat hij liep. Je hersenen zoeken dus een beeld van een hond en een straat uit een mentaal archief. Dan assembleren ze een beeld van het totaal. Nu heb je het begrepen en weet je dat het klopt.
“Door de 6e staatshervorming worden de usurperende bevoegdheden van de federale staat overgebracht naar het deelstatelijke niveau”. Deze zin is al veel moeilijker om te begrijpen. Het is nog altijd een Nederlandse zin maar nu specifiek juridisch jargon. Voor deze woorden hebben misschien niet altijd beelden in ons mentale archief.

Om iets in een andere taal te begrijpen moeten we ons dus elk woord of elke klank visueel kunnen voorstellen. Zonder dat beeld zal de rest van het leerproces blokkeren.

Daarom gaat Dutch Language Classes uit van echte ervaringen. Omdat jij ze meegemaakt hebt, heb je er ook een goed beeld van. Eventueel kunnen we dat nog verder aanvullen met foto’s, flashcards of tekeningen.


Onthouden:

Denk even aan je laatste vakantie. Aan dat fantastische panorama op die berg. Of die romantische zonsondergang. Hoe deed je dat? Nu zoeken onze hersenen het beeld terug op uit ons mentale archief.

Om een de betekenis van een woord dus echt te kunnen onthouden moet je het beeld terug kunnen oproepen. Kijk even weg en zie het in gedachte terug voor je. Doe dat met zoveel mogelijk details. Na even oefenen wordt dat altijd gemakkelijker.

Bij Dutch Language Classes geven we je daarom soms ook een visueel aantrekkelijke en duidelijke hand-out meegeven om het proces te vergemakkelijken.

 

Nadenken:

Nadenken is verbanden zien tussen de beelden in je mentale archief. Een briljant statisticus ziet gewoon in wanneer hij welke formule moet gebruiken.

We moeten alleen opletten niet meer te zien dan we werkelijk kunnen weten. Denk nog maar even aan het ras van de hond op straat.

Om dat te controleren helpen we je door je eerst gesloten vragen te stellen. Geleidelijk maken we het proces verder open en werken we naar broad activities toe.

 

Transfer naar het lange termijn geheugen:

Om ons mentale archief op lange termijn te onderhouden moeten we onze kennis telkens opnieuw activeren. Denk maar aan de woorden re-visie en her-halen. Daarom is het belangrijk te blijven oefenen en de taal telkens weer in een andere context te gebruiken.

Op deze website vind je een specifieke blogpost “taal oefenen” met tips en adviezen hoe en waar je Nederlands kan praten.


Woorden correct uitspreken:

Hoe komt het dat je een liedje in het Nederlands zonder problemen kan meezingen? Dat lukt zelfs Nederlandstalige moedertaalsprekers niet altijd. Of hoor jij de tekst ook gewoon opnieuw?

Dat is de excellente strategie voor de goede uitspraak. Je hoort het woord in gedachte opnieuw klinken en herhaalt het onmiddellijk daarna. De eerste keren let je misschien specifiek op die bizarre manier waarop je moet articuleren om het helemaal goed te doen maar na enkele keren opnieuw horen, herhalen en letten op het gevoel kan je zelfs “hottentottententententoonstelling”10 keer achter elkaar en aan een sneller tempo uitspreken.

 

Met deze 5 strategieën heb je een een bewezen systeem in handen om op een fijne, stimulerende en efficiënte manier Nederlands te leren. Dutch Language Classes zet heel wat technieken in om je te hepen deze strategieën toe te passen. Zo leer je snel en met blijvend resultaat praktisch Nederlands.