Je Nederlands verbeteren met een Nederlandse cursus

Een taal leren is niet gemakkelijk. En voor een deel is dat zo omdat we, tot op zekere hoogte, te analytisch denken. Daarom is het mogelijk om snel en veel bij te leren in het Nederlands wanneer we onze aandacht van de taal kunnen “afleiden”.

Wie Nederlands (of een andere taal) op school geleerd heeft kent het fenomeen zeker. We leren de taal aan de hand van grammaticale regels die we moeten volgen om zinnen te bouwen. Daarbij moet dan gedacht worden aan “de en het”-woorden, de tijden van de werkwoorden, inversiestructuren, katapulten en rejets. Op een basisniveau is het absoluut noodzakelijk dat deze patronen op de juiste manier aangeleerd worden. Gebeurt dat niet in een beginstadium, dan wordt het later enorm moeilijk dat nog recht te zetten.

Er is echter ook een andere kant aan het verhaal van analytisch aanleren van een taal. Daardoor worden we soms te veel gericht op structuren waarvan we geleerd hebben dat ze moeilijk zijn en dat je goed moet opletten om geen fouten te maken. En dat heeft dan weer als gevolg dat we traag blijven met het effectief gebruiken van de taal. Het analytisch deel van de hersenen wordt immers volop bezig gehouden door de theoretische patronen en structuren. Het kan ook anders, met meer efficiëntiewinsten.

Een kind leert zijn moedertaal, de taal die iedereen het beste spreekt, vooral op een niet analytische manier. Kinderen spelen immers spelletjes, doen anderen na en leren de taal door er zich er vooral niet op te concentreren. Het is pas rond de leeftijd van 6 jaar dat een kind op school spelling en grammatica leert. En de echte rijke woordenschat leren we vooral in de andere vakken. Zo komen woorden als “zaden”, “ontploffingsmotor” en “lintbebouwing” waarschijnlijk uit de lessen biologie, techniek en aardrijkskunde. Op dat moment is onze analytische geest bezig met heel wat dingen maar het staat vast dat het zeker geen taal is. Die is op dat moment gewoon het instrument om wat anders te kunnen leren.

Om echt vlot te worden in het Nederlands, om nieuwe woorden als een spons te absorberen en complexe structuren intuïtief correct te gaan gebruiken is het dus belangrijk om niet meer te focussen op de taal zelf. We moeten onze analytische geest als het ware “afleiden” van de taal. In het (Franstalige) trainersjargon wordt dat “le double plan” genoemd. Je leert iets eens zo efficiënt omdat je er niet op focust.
Daarom is het mogelijk om, eens je een goed basisniveau in het Nederlands hebt, nog een enorme “leersprong” te maken. Volg daarvoor gewoon een cursus in het Nederlands. Zo wordt de taal niet meer het doel op zich maar gewoon een middel. De vraag is dan niet langer “kan ik die moeilijk zin met “toen” of “wanneer” formuleren?” maar “hoe kan ik het belang van kwantitatief onderzoek aan anderen in het Nederlands duidelijk maken?” (of iets anders, natuurlijk). En de hersenen zullen daar veel enthousiaster op reageren.

Een cursus in het Nederlands kan vele vormen aannemen en kan op vele plaatsen gevolgd worden. Op de website van de stad Leuven of in de inkomhal van de bibliotheek kunnen het vormingsaanbod met workshops, themadagen en vormingscursussen gevonden worden. En voor een cursus die bij een professioneel profiel past is Syntra, de school om te leren van professionals, in het researchpark in Haasrode, the place to be. Volg er, als ingenieur, een opleiding diagnose in de voertuigtechniek of, als marketeer, een opleiding online scoren met Google en de woordenschat komt automatisch mee.  Of kies gewoon een cursus gin proeven, sushi snijden of chocolade bewerken omdat het leuk is. Het is de ideale manier om je Nederlands intensief te oefenen en bij te leren, temidden van Nederlandstaligen.

Dutch Language Classes - Nederlands leren tijdens een workshop chocolade maken in Brussel

Dutch Language Classes – Nederlands leren tijdens een workshop chocolade maken in Brussel