Nederlandse grammatica

Kinderen leren hun eerste taal door deze te spreken. Met vallen en opstaan kopiëren ze eerst klanken, dan woorden en later zinnen van hun omgeving. En die methode kent succes. Iedere persoon kent zijn moedertaal zo goed dat hij er zelfs in kan dromen.
Natuurlijk speelt ook de school, waar je bijvoorbeeld woordenschat en grammatica leert, hier een rol in. Nadat een kind de taal van anderen heeft gekopieerd, helpt de school om al deze informatie te ordenen en om er de regels uit af te leiden. Zo kan een kind in honderden, licht verschillende gevallen, toch altijd het correcte principe toepassen.

Dat is ook de methode die er bij Dutch Language Classes gebruikt wordt. Eerst ervaren en intuïtief kopiëren, dan een verduidelijking aan de hand van een grammaticaal principe en dan terug naar de toepassing.
Grammatica is dus wel degelijk belangrijk. Zonder grammatica wordt heel het taalleerconcept een spel van trial and error en dat biedt geen enkele garantie op correct Nederlands kunnen praten.

In onze trainings starten we gewoon niet met de grammatica. Ze komt terloops aan bod. Tenzij een fout echt diepgeworteld en repetitief blijkt zullen we geen typische invuloefeningen maken.
Dat hoort ook helemaal zo niet. Taaltrainings zijn er om je de taal actief te helpen gebruiken. Ze zijn er om een toegevoegde waarde te bieden, iets bij te brengen wat je zelf anders niet had kunnen bereiken. Al de rest zou je eigenlijk zelf thuis moeten kunnen oefenen. Zo kan je trainings gebruiken om echt aan je vaardigheden te werken, met een ervaren taaltrainer.

Zo zorgen wij ervoor dat je pijlsnel kan bijleren. Wij geven je de grammatica op deze website. Je kan er regels in opzoeken, oefeningen mee maken en zelfs je resultaten mee controleren.

Zo’n grammatica vind je op www.taalblad.be

Deze website is een instrument om online immersie Nederlands te leren. Je vindt er dus veel meer op dan grammatica. Er is ook online woordenschat, er zijn beeldverhalen, filmtipsboekentips, luisteroefeningen enz. Bovendien wordt al het materiaal er helemaal gratis aangeboden.
Ideaal om zelf te oefenen dus. Zoveel je maar wilt. En zo houden we de trainingen om te doen wat je niet online kan doen: Nederlands praten en experimenteren in echte Nederlandstalige situaties. Want zo heb je ook je eerste taal leren spreken. En die ken je briljant goed.