Soorten taalcursus Nederlands (en hoe je ze kan combineren)

Waarschijnlijk heb je het al gemerkt. Alleen al in Leuven (maar ook daarbuiten) bestaan er heel wat soorten taalcursussen om Nederlands te leren. Sommige noemen zich daarbij eerder een “klassieke taalschool”, anderen profileren zich als “praktisch” en, wanneer je even zoekt, vind je er zelfs die zichzelf “eclectisch” noemen. Het is geen wonder dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Waar het dikwijls op neer komt is dat de scholen of taaltrainers die klassiek genoemd worden werken met een methode waarbij eerst een grote hoeveelheid grammatica en woordenschat wordt aangeleerd en studenten deze pas veel later praktisch gaan toepassen. Deze methode is één van de meest voorkomende in de Europese traditie van les geven. Ze gaat ervan uit dat een leraar de studenten eerst nauwkeurig de theorie en alle bijzonderheden moet uitleggen en de student deze pas daarna kan gaan toepassen. Op zich is hier niets mis mee en natuurlijk is het prachtig om een goede bagage op te bouwen. Soms duurt het echter heel lang vooraleer de student gaat toepassen wat hij geleerd heeft. En zeg nu zelf, als je een taal gaat leren, heb je die toch nodig en wil je die toch vlug beginnen gebruiken?

Daarom bestaan er, aan het andere uiteinde van het spectrum, ook “praktische” taalscholen. Ze laten de studenten vooral veel praten en lopen daarmee het risico niet genoeg stil te staan bij grammaticale bijzonderheden, nieuwe woorden of speciale uitdrukkingen. Hoewel studenten gestimuleerd worden om snel te beginnen praten, lopen ze soms het risico weinig nieuwe dingen bij te leren.

Het beste is uiteraard wanneer de student tegelijkertijd en een (theoretische) bagage opbouwt en deze zo snel mogelijk begint te gebruiken. Zo worden theorie en praktijk samen gecombineerd en kunnen er kruisbestuivingen plaatsvinden. Dan pas gaat een taal echt leven.
Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Zo wisselt een goede taaltrainer geregeld van methode in functie van zijn studenten. Hij kan een regel kort uitleggen, de studenten laten toepassen en later correcties en nuances aanbrengen. Zo gaat hij van theorie naar praktijk en weer terug naar de theorie.

Die paring van theorie aan de praktijk is ook het idee dat bij Dutch Language Classes gehuldigd wordt. Daarom introduceren we eerst een aantal kernwoorden, lezen dan een tekst en gebruiken die woorden weer in een nieuwe context. Of we spelen een spel waarna we een woordenlijst van de nieuwe en relevante woordenschat opstellen die we tijdens het spel bijleerden.
Uiteraard kan je ook een opleiding bij een “klassieke” taalschool volgen en deze dan “versnellen” door deze te combineren met extra conversatietrainingen rond die thema’s die voor jou het belangrijkste zijn. Probeer het! Dutch Language Classes ontwikkelde speciaal daarvoor trainingen rond marketing, verkopen of solliciteren waarbij theorie en praktijk met elkaar gecombineerd worden.
Met deze combinatie krijg je immers vleugels en leer je razendsnel.

Dutch Language Classes - Lijsten met woordenschat gebaseerd op een spel

Dutch Language Classes – Lijsten met woordenschat gebaseerd op een spel