Taaltraining Nederlands schrijven

Een taal leren gaat er vooral om dat men zich de essentiële vaardigheden in de doeltaal eigen maakt. Traditioneel wordt aangenomen dat er daarom rond 4 vaardigheden gewerkt kan worden. Dat zijn begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

Elke training begint met de nadruk te leggen op begrijpen en spreken. Dat is ook heel logisch. Wie kijkt naar de taal die hij het beste kent, zijn moedertaal, begrijpt al vlug dat hier zo’n 6 jaar bijna exclusief aandacht werd besteed werd aan begrijpen en spreken. Het is immers ook zo dat wanneer deze vaardigheden verworven zijn, de andere veel sneller kunnen geleerd worden.

Voor volwassenen en voor ieder die een taal professioneel wilt kunnen gebruiken is het echter ook belangrijk zich schriftelijk correct op een de juiste manier te kunnen uitdrukken. Nota’s van een vergadering met schrijffouten, een e-mail met een “dt-fout” of een brief die niet op de juiste manier afgesloten wordt zijn immers nefast voor de professionele uitstraling.

Daarom ontwikkelde Dutch Language Classes ook trainingen in schrijfvaardigheid in het Nederlands.
Een dergelijke training kan vele vormen aannemen. Het kan gaan om oefeningen op specifieke grammaticale aandachtspunten. Hierbij besteden we aandacht aan de lange klanken met hun dubbele klinkers in de vervoegingen, de korte klanken met de dubbele medeklinkers in de infinitief, de regel rond “dt-fouten” en waarom “ik beantwoordde de brief” nu precies met een dubbele “d” geschreven wordt. Een goede kennis van deze regels en ze automatisch goed toepassen is van fundamenteel belang maar het gebeurt niet altijd. Daarom zetten we de regels opnieuw kort uiteen en gaan dan in de media op zoek naar voorbeelden in Nederlandstalige media, die we, indien nodig, verbeteren. Zo kan in een levensechte situatie herhaald worden wat er verbeterd moet worden in de mededeling “de rechter veroordeeld…” in het VRT-nieuws of waarom de het prijskaartje met de vermelding “sterk afgeprijst” er echt niet mee door kan.
Een training in schrijfvaardigheden kan ook gaan over hoe men heldere en duidelijke rapporten schrijft, welke stijl er in een zakelijke mail gebruikt wordt, waarin een goede sollicitatiebrief van de anderen verschilt of wat een commerciële brief nu precies een goede commerciële brief maakt. Daarbij spelen de gekozen uitdrukkingen, correcte vaktaal en culturele elementen een grote rol. Een brief of mail beginnen met “Geachte” of “Goedemorgen mijnheer Pieters” kan een wereld van verschil maken. En wij maken je daarin wegwijs.

Een taaltraining begint altijd met de mondelinge verweving van de taal maar in een wereld waarin zo goed als alle professionele communicatie schriftelijk verloopt is gewoon noodzakelijk om ook een goede schrijfvaardigheid te hebben. Een training in schrijfvaardigheid bij Dutch Language Classes helpt je om er op een interactieve, soms ludieke maar altijd efficiënte manier aan te werken. Je kan het je eigenlijk niet veroorloven dit hier geen aandacht aan te besteden. Voor jezelf en voor je carrière. Werk dus ook aan je schriftelijk Nederlands en contacteer Dutch Language Classes gerust om je hierbij te helpen.

Dutch Language Classes - Brieven openen en afsluiten

Dutch Language Classes – Brieven openen en afsluiten